Verzekeringskaarten

In opdracht van Het Verbond van Verzekeraars en in samenwerking met Dominass assurantiën en Prima voor elkaar heeft ons volmachtbedrijf HK Assuradeuren voor onze eigen polisvoorwaarden de onderstaande zet verzekeringskaarten ontwikkeld.

Het Verbond van verzekeraars beoogd met deze verzekeringskaarten om in een oogopslag en zo duidelijk mogelijk te laten zien wat er wel en niet gedekt is op het betreffende verzekeringsproduct. Er wordt daarbij gestreefd om het financieel bewustzijn te vergroten en teleurstellingen achteraf te voorkomen. Door een geharmoniseerd format (alle verzekeraars vertellen eigenlijk vrijwel hetzelfde) te hanteren, hoopt men dat verzekerden beter zicht krijgen op het betreffende verzekeringsproduct. Hierdoor zou de transparantie vergroot worden en kunnen klanten producten beter vergelijken op de inhoud. We zijn benieuwd of de verzekeringskaarten voor u dit doel hebben bereikt.

Daarbij geldt dat u als u een vraag heeft over één of meerdere verzekeringskaarten, u niet moet aarzelen om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag.

Doorzoek de website