Klachten

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen wij dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Wanneer u een klacht heeft dan kunt u dat per email of brief aan ons kenbaar maken. Onze gegevens zijn:

HK Assuradeuren B.V.
Postbus 99
4050 EB
Ochten
0344-642404
info@hkassuradeuren.nl

Wanneer wij uw klacht hebben ontvangen dan ontvangt u van ons binnen 2 werkdagen dagen een schriftelijke bevestiging.
Eigenlijk proberen we elke klacht direct op te pakken en dezelfde dag nog te behandelen. Sowieso streven we er na om binnen 3 dagen een eerste inhoudelijke reactie te geven.
Wij doen er alles aan om elke klacht naar tevredenheid op te lossen.

Wanneer het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen dan kunt u de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
U moet dit doen binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van ons heeft gekregen.

attachment-kifid

Gegevens Kifid:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257 2509 AG Den Haag
Telefoon (070) 333 89 99
www.kifid.nl

Ook is het mogelijk om met uw klacht naar de burgerrechter te stappen.
Wanneer u met uw klacht naar de rechter gaat kunt u niet meer naar het Kifid.
Zie ook de consumenteninformatie “Een financiële klacht” van de AFM.

Doorzoek de website